Regulamin

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym GorskieKlimaty.

Regulamin obowiązuje od dnia 28 maja 2018r. Adres do korespondencji:

Górskie Klimaty  „OK baby”

 1. Działkowa 2a, 62-040 Puszczykowo e-mail: biuro@gorskieklimaty.pl

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedający / Administrator Danych – „OK baby” z siedzibą ul. Działkowa 2a, 62-040 Puszczykowo.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.
 4. Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
 6. Sklephttps://gorskieklimaty.pl
 7. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:

Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Kupujący dokonuje płatności.  PayU SA – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. www.payu.pl/  

PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495

 1. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.
 2. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 3. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych p0oprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
 4. newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
 5. Login – adres e-mail Użytkownika.
 6. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.
 7. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

§2. Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).
 3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.2. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

§3. Oferowane towary/produkty

 1. W Sklepie można zakupić produkty odzieżowe z nadrukiem, których wygląd prezentowany jest na stronie każdego produktu. Wszystkie ubrania są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Kubki porcelanowe, porcelitowe, emaliowane, metalowe.
 3. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak: a) zwięzły opis;
 4. materiał/skład;
 5. liczba sztuk;
 6. wymiary/pojemność;
 7. instrukcja prania, wymiana/zwrot, płatność.
 8. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Osoby zapisane na newsletter będą informowane o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen. Sprzedający umożliwia skorzystanie ze zniżek na podstawie okazania Karty Dużej Rodziny (KDR). Okazanie odbywa się poprzez przesłanie e-mailem skanu lub zdjęcia ważnej KDR wystawionej na imię i nazwisko Kupującego. Zniżka na podstawie okazania KDR naliczana jest po wykorzystaniu przez Kupującego kodu rabatowego „KDR” w procesie składania zamówienia. Sprzedający zastrzega, że zamówienia złożone z wykorzystaniem kodu rabatowego „KDR” nie będą realizowane jeżeli przesłana KDR nie będzie ważna, nie będzie wystawiona na nazwisko Kupującego lub zamówienie ma zostać zrealizowane szybciej niż do czasu rejestracji KDR przez Sprzedającego (do 3 dni roboczych).

§4. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków: a) Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
 2. Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zamawiam”;
 3. Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;
 4. Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.
 5. Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Użyj”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;
 6. d) Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem

„Zamawiam i płacę”;

 1. W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;
 2. Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru. W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
 3. Podsumowanie zamówienia wyświetla:
 4. szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru);
 5. dane do wysyłki i adres dostawy;
 6. termin realizacji i planowany czas dostawy;
 7. wybraną metodę płatności;
 8. kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).

§5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (ZŁ) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. W przypadku zamówień powyżej kwoty 150 zł koszty dostawy wynoszą 0 zł. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.
 2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.  4.  Ceną towaru wiążącą dla Sprzedajacego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.
 3. Kupujący dokonuje płatności za pomocą PayU.
 4. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, które doręczane są razem z zakupionym towarem.

§6. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.
 3. Zamówienia realizowane są przez biuro obsługi klienta w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres biuro@gorskieklimaty.pl i w temacie podać numer zamówienia. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Towary wysyłane są za pomocą Poczty Polskiej. Kupujący jest informowany o numerze listu lub paczki i może sprawdzić przewidywany terminie doręczenia.
 5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 6. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.
 7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, awaria sieci Internet, brak prądu, pożar – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku niezgodności towaru z Umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.
 2. Reklamacje prosimy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:
 3. numer zamówienia;
 4. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności wystąpienia wady);
 5. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy);
 6. jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.
 7. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.
 8. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający ponosi koszty transportu reklamowanego towaru do wysokości adekwatnej do najtańszego środka transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż.

§8. Odstąpienie od Umowy

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. Zwracany w taki sposób produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym (wraz z metkami, naklejkami etc.) i nieuszkodzonym.

Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż;

 1. Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Odstąpienie powinno zostać wysłane pisemnie razem z towarem.
 • 9. Ochrona danych osobowych • Dane osobowe zarządzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.

22016/67995/46/WERODO)

 • Sposób przetwarzania danych w Sklepie określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§10. Własność intelektualna

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
 2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.
 4. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
 6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedajacego.
 8. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

Zał 1: Polityka Prywatności

Zał. 2 Wzór odstąpienia od Umowy

 

Zał 1: Polityka Prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania zamówienia w Sklepie (SSL). Nie wymagamy rejestracji i zakładania Kont w Sklepie. Możesz założyć Konto by szybciej składać zamówienia oraz zapisać się na newsltter by otrzymywać informacje o nowościach, produktach i ofertach Sklepu.

 • Dane osobowe Kupujących przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
 • Wszystkie dane o Kupującym traktowane są jako poufne.
 • Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie towaru (dane dostawy) i kontakt z Tobą (telefon).

Polityka Cookies

 1. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania ze Sklepu, które przechowywane są po stronie przeglądardki osoby odwiedzającej Sklep.
 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych Kupujących dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Sklepu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność Sklepu. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje, odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w Sklepie, z jakiej witryny trafił do Sklepu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie przeglądał Produkty w Sklepie etc. Korzystamy także z Sumome do tworzenia mapy kliknięć, mapy scrollowania (pokazując do którego momentu strony przewijają odwiedzający), paneli do udostępniania w social media czy też pop-up’y i sidebarów z informacjami o zniżkach/promocjach. Korzystamy także z integracji z kanałem social media Facebook, który pozwala wyświetlać reklamy Facebook osobom, które już raz odwiedziły nasz sklep.
 3. Każda osoba przeglądająca Sklep może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. O przetwarzaniu cookies decydujesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 4. Informujemy, że ograniczenia stosowania cookies mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania Sklepu dla Kupujących.
 5. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 08 czerwca 2017r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.